Rata de promovare a absolvenților de liceu din județul Mureș care au susținut examenul de Bacalaureat este de aproape 63,8%, înainte de contestații. Un singur candidat a obținut media 10.

 

 

Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Potrivit sursei citate, în județul Mureș, rata cumulată de promovare, înainte de contestații este de 63,8%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 70,1%, iar pentru promoțiile anterioare 21,78%.

Au promovat 2.088 de candidați, dintr-un total de 3.268 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 2.813 candidați provin din promoția curentă, iar 455 candidați din promoțiile anterioare.

Un candidat a obținut media 10.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

  • 28 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
  • 54 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;
  • 28 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 15/ Istorie-13)
  • 103 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Informații detaliate pot fi consultate în dosarul de presă atașat https://www.edu.ro/sites/default/files/210705%20BAC%20DOSAR%20v1.pdf .

 

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud

Sursa: Realitatea de Mures