Unele  instituții  subordonate Consiliului Județean Mureș au  solicitat unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar. De aceea, consilierii județeni din Mureș trebuie să voteze, în ședința din 28 februarie, rectificarea bugetului județului Mureș pe anul 2019.

Ansamblul Artistic Profesionist “Mureșul” solicită alocarea sumei de 20.000 lei pentru finanțarea activității curente precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat.

Muzeul Județean Mureș solicită alocarea sumei de 37.000 lei pentru achiziția unor mijloace fixe, precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat.

Spitalul Clinic Județean Mureș solicită diminuarea finanțării activității curente cu suma de 2.915.000 lei, ca urmare a micșorării veniturilor din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate, majorarea veniturilor cu 450.000 lei din Donații și sponsorizări precum și alocarea sumei de 196.000 lei de la Consiliul Județean Mureș pentru dotări cu aparatură medicală.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș solicită cuprinderea sumei de 400.000 lei în bugetul Consiliului Județean Mureș pentru achiziția unui imobil care să corespundă standardelor minime de calitate pentru servicii sociale.

Direcția Tehnică solicită cuprinderea sumei de 81.000 lei pentru lucrarea Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilități locomotorii la „Palatul Apollo”. De asemenea solicită alocarea sumei de 617.000 lei în Programul de Drumuri peanul 2019.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș solicită realocarea sumei de 360.000 lei pentru lucrarea „Construire Puț pentru ascensor hidraulic și spații aferente la Secția Clinică Medicală III”.