În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.923 din  20  septembrie  2019  se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 26 septembrie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre  privind  trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Târgu Mureş  str. Trebely, nr. 95-97, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Puskas Attila şi soţia Puskas Boroka.

2. Proiect de hotărâre  privind  taxele  speciale  și tarifele  aplicate de către Serviciul public Administratia domeniului public, pentru anul 2020, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L.M. nr. 231 din 27 iulie 2017 și aprobarea încheierii contractului  de concesiune a parcărilor publice între Municipiul Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și SC Administrator Imobile și Pieţe SRL.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea desfăşurării activităţii învățământului primar din cadrul Liceului Vocaţional Reformat din municipiul Târgu Mureş.

5. Proiect de hotărâre privind  predarea în administrarea S.C. LOCATIV S.A. a imobilului situat  în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 21.

6. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Târgu-Mureş, în anul şcolar 2019-2020.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a Imobilului internat  al fostului Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureș, către Inspectoratul pentru situații de Urgență  Horea al Judeţului Mureș și Direcției Naționale de Probațiune pentru Serviciul de probațiune Mureș pe o perioadă de 2 ani.

8. Proiect de hotărâre privind  trecerea unui teren în suprafaţă de 461 mp din Târgu Mureş  str. Nagy Szabo Ferenc,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Ungur Grigore şi soţia Ungur Maria- Rodica, Iacob Valentin şi soţia Iacob Maria-Minodora, Turcu Lucian- Ioan şi soţia Turcu Mihaela, Oprea Ioan-Mircea şi soţia Oprea Argentina-Maria.

9. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 1209 mp din Târgu Mureş  str. Nagy Szabo Ferenc,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Voidăzan Toader-Septimiu şi soţia Voidăzan Lavinia-Maria, Florea Ilie şi soţia Florea Cristina, Bălăşoiu Valerian şi soţia Bălăşoiu Ileana, Haşegan Valentin-Marcel şi soţia Haşegan Dorina, Astaluş Grigore şi soţia Astaluş Aurelia, Cocan Eugen-Nicolae şi soţia Cocan Ana, Făgăraş Rodica şi Moldovan Radu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări asupra Actului constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat in str. Pavel Chinezu nr.10.

12. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare, Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor.

13. Proiect de hotărâre privind  liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2020.

14. Proiect de hotărâre privind   aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului: „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru  construire clădire P+3E, laboratoare şi birouri”, Strada Livezeni nr.4, cu regulamentul local de urbanism aferent;  Beneficiar: SC”SANDOZ”SRL

Articolul precedentUn nou eveniment științific național, la Târgu Mureș
Articolul următorÎncă două refugii montane, în Munții Călimani și Gurghiu