În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  1.656  din  22 iulie  2019  se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 25 iulie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureş.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului  „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1, pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2019.

7. Proiect de hotărâreîn vederea  aprobării sumelor pentru sprijinirea acţiunilor,în baza concursului de proiecte sportive pe semestrul II 2019.

8. Proiect de hotărârepentru modificarea  H.C.L nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor

Articolul precedentSighișoara: Ziua Imnului Național va avea loc în sediul unității militare
Articolul următorUNGHENI, astăzi: Accident cu o victimă încarcerată