Consiliul Judeţean Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacante, de administrator public.

Conform prevederilor legale, Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean.

Preşedintele Consiliului Judeţean poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul organizat de Consiliul Județean Mureș şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii fundamentale/ ramură de ştiinţă:
  • ştiinţe inginereşti;
  • ştiinţe sociale – ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice.
  • studii de maslerat sau postuniversitare în domeniul managementului, administrarea afacerilor, a administraţiei publice locale sau in specialitatea studiilor absolvite;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 09 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 26 noiembrie 2018: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018: proba interviu.
Articolul precedentProfesor de drept din Iași, Doctor Honoris Causa la Tîrgu Mureș
Articolul următorASTĂZI: Accident grav în Fântânele