“Balul Palatului”, aflat la a doua ediție organizată la Tîrgu Mureș, a adus în colecția Bibliotecii Județene trei cărți de o valoare inestimabilă.

Primul volum este  ”Histoire de l’imprimerie et de la librairie, où l’on voit son origine son progrès, jusqu’en 1689 . Divisée en deux livres. A Paris, Chez Jean de la Caille, rue Saint Jacques, à la Prudence. M. DC. LXXXIX [1689]. Avec Privilege du Roy”, lucrare care este prima istorie a tipografiilor și librăriilor, care a văzut lumina tiparului. Însuși autorul lucrării, Jean de la Caille, a fost tipograf și librar parizian. Lucrarea tratează istoricul tipografiilor până în anul apariției cărții, 1689, oferind informații privitoare la orașele în care s-au înființat tipografii, meșterii care au activat în aceste tipografii precum și date despre procedeele tehnice de tipărire. 

Cea de-a doua carte este ”Pravoslavnica mărturisire a soborniceştii şi apostoliceştii Biserici a Răsăritului, acum iarăşi aicia a treia oară tipărită, în zilele Prea Luminatului şi Prea Înălţatului nostrum domn Grigorie Dimitriu Chica Voievod, cu blagoslovenia Preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie. În Bucureşti, In Tipografia Sfintei Mitropolii, la anul 1827. De Matei Băbeanul tipograful”. Aceasta este o apariție editorială din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în tipografia afiliată Mitropoliei Țării Românești din București și reprezintă a III-a ediție a titlului apărută în spațiul românesc, după cea de la Buzău din 1691 și cea de la București din 1745. Inițial, textul acestei lucrări a fost redactat în limba latină de către mitropolitul Kievului Petru Movilă. Cea de-a treia ediție, tipărită de Matei Băbeanul, a apărut sub patronajul domnului Țării Românești Grigore al IV-lea Ghica și al mitropolitului Țării Românești Grigorie Dascălul. În timp, lucrarea a fost tradusă în limba engleză, franceză și germană, fapt care arată importanța acesteia. 

Ultima, dar nu cea din urmă, este ”Mircea V. Rădulescu, Războiul neamului românesc, 1916-1919, București, Tipograf Mihail A. Antonescu, 1920, 208 pagini. Închinată eroilor necunoscuți” fiind o lucrare dedicată eroilor necunoscuți români din Primul Război Mondial. Autorul a participat, ca militar, la operațiunile desfășurate pe front, iar pe pagina de gardă, toate exemplarele poartă un „mesaj” al Reginei Maria, care consideră războiul drept „piatra de încercare a sufletelor mari.” 

 

Articolul precedentAl 5-lea transplant de cord din acest an, la Tîrgu Mureș
Articolul următor46 de ambulanțe noi ajung în județul Mureș, din bani europeni