Tribunalul Mureș a admis acțiunea inițiată de fostul Prefect de Mureș, Lucian Goga, prin care acesta a atacat Hotărârile Consiliului Local Tîrgu Mureș, de amplasare a plăcuțelor bilingve.

În acest sens, Secția Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Mureș a pronuțat Hotărârea nr. 762/2018 din  23.07.2018, în dosarul 28/102/2018, înregistrat în data de 08.01.2018.

Părțile din dosar sunt Prefectul județului Mureș, în calitate de reclamant și Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș, în calitate de pârât. În același dosar, Asociația pentru protecția drepturilor minoritare Miko Imre și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România sunt intervenienți.

Conform Hotărârii Tribunalului Mureș din 23 iulie, instanța admite acţiunea în contencios administrativ formulată de Prefectul județului Mureș, în contradictoriu cu  Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș şi în consecinţă anulează Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tg. Mureş nr. 272/26.10.2017 şi nr. 294/26.10.2017. Respinge cererile de intervenţie accesorie în sprijinul apărării pârâtului, formulate de intervenienţii UDMR și Asociația pentru protecția drepturilor minoritare Miko Imre.

H O T Ă R Â R E A   nr. 272 din 26 octombrie 2017 privind schimbarea denumirilor străzilor și piețelor, aprobarea Registrului nomenclaturii stradale și înlocuirea plăcuțelor cu denumirea străzilor și a piețelor din municipiul Tîrgu Mureș prevede următoarele: Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, Văzând Expunerea de motive nr. 37.673  din  06.07.2017 prezentata  de  grupul  de  consilieri locali aparținând  UDMR,  privind  aprobarea  Registrului  nomenclaturii  stradale din  municipiul Tîrgu Mureș, aproba  schimbarea  denumirilor  străzilor și piețelor și aprobă Registrul nomenclaturii  stradale  al  mun.  Tîrgu  Mureș,  conform  lista  nominală actualizată cu  denumirile străzilor și piețelor, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Â R E A   nr. 294 din 26 octombrie 2017 privind amplasarea indicatoarelor stradale bilingve în municipiul Tîrgu Mureș stipulează: Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,  Văzând expunerea de motive  nr. 37.795 din 07.07.2017 a domnilor consilieri locali Radu Bălaş, Hermann Mark Christian şi Györfi Júlia, aprobă amplasarea indicatoarelor stradale bilingve în municipiul Tîrgu Mureş conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe toate amplasamentele unde există acum indicatoare stradale.

Anexa poate fi consultată aici: https://www.tirgumures.ro/portal/servicii/2017/hotarari.nsf/all/B3DA1A4C125706DFC22581D7003CF5BF/$FILE/Anexa%201%20-%20Lista%20strazilor.pdf

Diferența esențială dintre cele două proiecte este că inițiativa UDMR legiferează ca traducerea în maghiară să fie inclusă în denumirea oficială a străzii.

Hotărârea Tribunalului Mureș poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, Cererea se depune la Tribunalul Mureş.

Imediat după aflarea deciziei instanței de contencios, UDMR Mureș a anunțat că va aştepta motivarea sentinţei, după care o vor ataca. Deputatul Vass Levente, președintele UDMR Mureș şi-a exprimat încrederea că, datorită noului Cod Administrativ, se va reuşi amplasarea unor plăcuţe cu denumirile străzilor în mai multe limbi.

Articolul precedentCEREMONIE: Școala de aplicații pentru forțele speciale
Articolul următorREGHIN: Urmărire cu final neașteptat