Secția Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Mureș a admis cererea fostului primar al municipiului Reghin, Maria Precup, de anulare a actului administrativ prin care fostul primar a fost revocat din funcție înainte de expirarea mandatului.

În soluția pe scurt se arată că prin hotărârea 404 /2019 din 14 aug. 2019 se ”Dispune repunerea reclamantei în situaţia anterioară, cu plata drepturilor salariale cuvenite, începând cu data emiterii ordinului menţionat şi până la reluarea funcţiei de primar al municipiului Reghin. Obligă pârâţii să plătească în solidar reclamantei suma de 350 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a executării Ordinului nr. 281/11.07.2019. Definitivă. Pronunţată în condiţiile prevăzute de art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, azi, 14.08.2019.”