La sediul ADR Centru din Alba Iulia a fost semnat contractul de finanțare, în valoare totală de peste trei milioane lei, pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu în școala din satul Călimănești. Investițiile privind reabilitarea, extinderea și dotarea acestei unități de învățământ vor fi susținute din fonduri REGIO, ca urmare a semnării contractului de finanțare gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin care titularul – UAT Fîntînele – va derula lucrări de construcții, dar și activități de dotare cu echipamente, prin POR 2014-2020.

Contractul a fost semnat de Jozsef Varga, primar, și Simion Crețu, director general ADR Centru, iar finanțarea este acordată în cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului REGIO 2014-2020. Cele mai importante obiective specifice ale acestei cereri de finanțare vizează: reabilitarea și extinderea clădirii Școlii Gimnaziale Călimănești, în comuna Fîntînele, creșterea ariei utile pentru fiecare elev în cadrul clădirii acestei școli, asigurând astfel spațiul necesar derulării în condiții bune a procesului educațional, precum și introducerea programului de tip ”Școală după școală”, pentru a oferi elevilor din categorii defavorizate șansa de a se adapta la cerințele educaționale.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin reabilitarea și extinderea actualei clădiri formate din demisol și parter a școlii din Călimănești, modernizarea și construirea de noi spații adecvate, precum și dotarea acestora cu mobilier specific învățământului școlar. Bugetul întregului proiect este de 3.117.131,52 lei, din care 3.044.468,01 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOR (puțin peste 650 mii euro), iar lucrările se vor finaliza până în 31 octombrie 2020.

”Așa cum spuneam recent, resursele financiare nerambursabile europene reprezintă o soluție foarte bună pentru îmbunătățirea bazei materiale în educație, la nivel local. Comuna Fîntînele, aflată la jumătatea distanței între Tîrgu Mureș și Sovata, este în plină dezvoltare și investițiile cu fonduri REGIO degrevează bugetul local, asigurând și creșterea interesului elevilor și părinților față de studiu, la descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon a școlii. Prin Axele Prioritare ale programului REGIO 2014-2020 vom gestiona investiții la mai multe obiective din învățământ, fie la grădinițe și școli, fie la licee profesionale și universități, inclusiv pentru reabilitarea energetică a mai multor clădiri din sistemul educațional. Este necesar să susținem, cu proiecte și investiții cumulate în valoare totală de peste 40 milioane euro la nivelul regiunii noastre, creșterea confortului și a calității actului educativ, precum și dotarea cu echipamente moderne, potrivite cerințelor actuale din învățământ”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

 

Articolul precedentUrșii-meteorologi de la Zoo Tîrgu Mureș
Articolul următorPéter Ferenc: „Cu cât mai târziu va fi aprobat bugetul, cu atât mai târziu vor fi pornite licitațiile”