Prof. univ. dr. Benedek Imre a fost ales astăzi Președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

În contextul în care epidemia de coronavirus poate determina intrarea în Scenariul 3, situație în care rolul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș va deveni vital, experiența profesorului Benedek Imre este deosebit de importantă pentru gestionarea eficientă a situațiilor de criză.

Benedek Imre este Profesor Universitar la Universitatea de Medicinăşi Farmacie din Târgu-Mureş, Medic primar cardiologie și interne, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, Clinica de Cardiologie, Doctor în științe medicale și Habilitat.

Deține Diploma de Cardiolog European, acordată de Societatea Europeană de Cardiologie.

Benedek Imre are competență în cardiologia intervențională, electrofiziologie și pacemakere, ecocardiografie. De asemenea, exepertiza sa este extinsă în efectuarea de angioplastii coronariene și periferice, stentaride urgență în infarct miocardic acut.

S-a ocupat de introducerea în România de metodologii noi cum ar fi transplantul de celule stem în bolile aterotrombotice, angioplastia cu unde laser, IVUS cu histologie virtuală, sau tomografia de coereneta optică.

Acum câteva zile, profesorul Benedek a realizat, la Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș două intervenții de implantare percutană de valvă aortică.

Procedurile medicale presupun înlocuirea unei intervenții clasice pe cord deschis, cu o procedură minim invazivă cu abord femural.

Această intervenție are un rol deosebit, pacientul fiind scutit de impactul fizic și emoțional al unei intervenții clasice pe cord deschis. Procedura medicală este decontată de Casa Națională  de Asigurări de Sănătate.

Benedek Imre intră, începând de astăzi, în conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, care este asigurată de Consiliul de administraţie, manager și comitetul director.

Consiliul de administraţie din spital funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi este compus din următorii membri: 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 1 reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, 1 reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, 1 reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat, şi 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

 

Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:

a)avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

b)organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;

c)aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţăcu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

d)avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;

e)analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şidispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; f)propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în condiţiile legii

Articolul precedentCreștere alarmantă a cazurilor de infecție cu COVID-19: BILANȚUL OFICIAL a urcat la 70
Articolul următorCristian Chirteș și Thodora Benedek au intrat în autoizolare