Reînscrierile la grădiniță pentru copiii care frecventează grupa mijlocie sau mare au început luni, 16 mai. Pe 30 mai este programată a doua etapă pentru copiii care sunt înscriși la grupa mică.

Prima etapă de înscriere a celor de grupa mică are loc în perioada 30 mai-15 iunie 2022, potrivit Inspectoratului Școlar București. Dosarele se colectează până în data de 10 iunie.

Între 14-15 iunie se procesează solicitările. Până în data de 27 mai, unitățile de învățământ au obligația de a afișa numărul de locuri disponibile la avizier în loc vizibil și pe site. 

În județul Ilfov, părintele îşi exprimă cel mult trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ în care există locuri disponibile. Tot în Ilfov, se cere adeverință cu veniturile familiei la înscrierea copilului la grădiniță în cazul în care e program prelungit. Inspectoratul din București cere doar adeverință care atestă că părintele e salariat.

Documente necesare înscrierii la grădiniță:

Cerere de înscriere

Copie certificat de naştere copil

Copie C.l. părinte/tutore/ reprezentant legal

Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul)

Declarația acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opţiuni) semnată de ambii părinti (în situaţia în care părinţii sunt divorțaţi şi ambii îşi exercită autoritatea părintească; dar din orice motiv, unul dintre părinți nu îşi exprimă voinţa privind reînscrierea/ înscrierea copilului la unitatea de învăţământ respectivă, această decizie se ia de către părintele cu care copilul locuieşte, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului)

Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului şcolar)

Adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru gradinițele cu program prelungit)

Avizul Inspectoratului județean pentru copiii care nu vor fi înscrişi la clasa pregătitoare, anul şcolar 2022–2023, din motive medicale (conform Ordinului Ministeruiui Sănătăţii nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical. cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani)

Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unități de învăţământ pentru care au optat.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primită de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Articolul precedentBărbat din Sâncraiu de Mureș prins în timp ce conducea beat și fără plăcuțe de înmatriculare
Articolul următorMinistrul economiei Florin Spătaru, anunț CRUCIAL despre industria națională de apărare: cum poate fi REVITALIZATĂ