În conformitate cu Dispoziţia Primarului municipiului Târgu Mureș, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 29 august 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE ZI :

1. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 116/28.04.2018, referitor la reactualizarea componenței Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, locuințe pentru chiriași din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat și locuințe pentru tineri destinate închirierii.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 60/2017, privind reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.

3. Proiect de hotărâre  privind reînnoirea  unui contract de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,  precum și repartizarea unor spații aflate în proprietatea municipalităţii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de beneficiari în vederea repartizării  locuinţelor  ANL  pentru  medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, destinate închirierii, situate în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 21.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici, inclusiv anexa 1 pentru obiectivul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Târgu Mureș”.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 88 mp din Târgu Mureş, str. Verii nr.46, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC Actamedica SRL.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Târgu Mureş, str. Pomilor nr.2, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Ţăran Ioan Cristian si Ţăran Mihaela Iuliana.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 125 mp din Târgu Mureş  str. Pomilor, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Dan Cristian Florin.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 572 mp din Târgu Mureş  str. Viile Dealu Mic, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Kosa Aniko.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 373 mp din Târgu Mureş  str. Viile Dealu Mic, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Kosa Aniko.

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Lucaciu Gheorghe a terenului în suprafaţă de 41 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

12. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 5-9 septembrie 2019.

13. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Berlin / Germania, în perioada 7-11 septembrie 2019.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 61 din 23 februarie 2017, referitoare la componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice din Târgu Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal Târgu Mureş nr. 144/2019 privind modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Târgu Mureş.

17. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2019.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Târgu Mureș pentru perioada 2019-2024.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal- reconformare parțială zonă funcțională pentru spații de producție/depozitare”, Strada Barajului fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent   Beneficiar: SC „Tekarom” SRL .

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor.

24. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a  unui teren situat între str. Apicultorilor şi Calea Sighișoarei.

25. Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a cotei de 64/390  din suprafaţa totală de 390 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 79.

26. Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a suprafeţei de 150 mp  din suprafaţa totală de 4.055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183.

27. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie  în domeniul public al  Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 1.345 mp situat pe  str. Bega.

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din Târgu Mureş, str. Cotitura de Jos, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Gls Wise Trading SRL prin Pușcaș Maria, Pușcaș Ioan și  Pușcaș Raul Sebastian.

29. Proiect de hotărâre privind demontarea, casarea şi valorificarea bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureş.

30. Proiect de hotărârep rivind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Târgu Mureș   nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local municipal Târgu Mureș  nr. 213 din 01 august 2019 referitor la aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”.

 

Articolul precedentDezbatere pe decizia APM privind locurile de parcare de la Spitalul Nou
Articolul următorFOTO: Accident cu scandal și intervenția elicopterului SMURD