Primăria municipiului Sighișoara a reacționat astăzi, printr-un comunicat de presă, la situația semnalată ieri de realitateademures.net, în legătură cu proptelele de lemn montate pe Culoarului Doamnelor Bătrâne, din Cetate.

Redăm în integralitate punctul de vedere al Primăriei municipiului Sighișoara, sub rezerva formulării unor întrebări suplimentare din partea redacției noastre, ce apar tocmai din poziția transmisă de administrația locală:
1. De ce s-a așteptat până în 2017 elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, având în vedere că, așa cum spune Primăria, obiectivul a avut de suferit între data construirii – secolul al XVIII-lea până în prezent?
2. De ce, după data adoptării Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 20/15.02.2018, s-a așteptat până în luna aprilie2018 transmiterea spre avizare a documentației de avizare a lucrărilor către Direcția Județeană pentru Cultură Mureș?
3. De ce, după data depunerii documentației de avizare, administrația locală din Sighișoara nu s-a interesat la Ministerul Culturii de stadiul procedurii de avizare, timp de 8 luni?
Comunicatul Primăriei municipiului Sighișoara:
„Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații referitoare la situația Culoarului Doamnelor Bătrâne – Sighișoara, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:
De la data construirii – mijlocul sec. al XVIII-lea – și până în prezent, Culoarul Doamnelor Bătrâne a avut de suferit, fiind afectată în special zidăria din piatră și structura din lemn, cu pericol de prăbușire în partea inferioară.
Pentru că situația galeriei pietonale reprezintă un potențial pericol pentru circulația pietonală și integritatea vizuală a ansamblului format din barbacană și Turnul cu Ceas, chiar în principalul punct de atracție al sitului UNESCO, în anul 2017 a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Culoarul Doamnelor Bătrâne – Sighișoara”, recepționată în data de 27.11.2017. Investiția are drept scop restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a galeriei pietonale, iar intervențiile propuse, remedierea degradărilor apărute de-a lungul timpului și siguranța monumentului din punct de vedere funcțional și structural.
În ședința extraordinară din data de 15 februarie 2018, am supus documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Culoarul Doamnelor Bătrâne – Sighișoara”, spre însușire și aprobare Consiliului Local Sighișoara.
Astfel, în urma adoptării Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 20/15.02.2018, în luna aprilie 2018, am transmis, spre avizare, Direcției Județene pentru Cultură Mureș documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Culoarul Doamnelor Bătrâne – Sighișoara” și abia în data de 7 ianuarie 2019, am primit Avizul favorabil de la Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția Patrimoniu Cultural, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 208/07.01.2019.
Urmează ca, în baza avizului, să demarăm lucrările de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Culoarul Doamnelor Bătrâne – Sighișoara”, fapt ce până în prezent nu s-a putut realiza întrucât legislația în materie nu permite executarea unor astfel de lucrări.
Soluția de sprijinire a Culoarului Doamnelor Bătrâne reprezintă o măsură de urgență dispusă pentru protecția monumentului și siguranța pietonilor.
Așadar, vă asigur că, restaurarea monumentelor istorice reprezintă o prioritate pentru mine și că, lucrările de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Culoarul Doamnelor Bătrâne – Sighișoara” se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu responsabilitate și seriozitate. Primar, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean”
Articolul precedentIMAGINILE ZILEI: „Buna guvernare” PSD din Sighișoara
Articolul următorSute de kilograme de organe de animale, transportate ilegal