În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1544  din  28 iunie 2019  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 4 iulie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Bakó Szabolcs şi declararea ca vacant a unui loc de consilier  în Consiliul local municipal Târgu Mureş.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Boros Gyula de pe listele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Biró Csaba Szilveszter de pe listele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş.

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea respingerii sprijinului financiar din bugetul local al municipiului Târgu Mureș, pentru activități nonprofit pentru tineri ,,Târgu Mureș Sprijină Tinerii”.

5. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic de detaliu – studiu de amplasament pentru construirea a două case de locuit pe aceeași parcelă” Strada Simion Mândrescu, fnr. Beneficiari: Delian Marius – Silviu si Delian Lavinia- Nicoleta.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2019.

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a străzilor cuprinse în Anexa 1.

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu apărarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarelor nr. 2348/102/2018, 2433/102/2018, 153/102/2019, 399/102/2019 și 1181/102/2019.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2019.

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2019.

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1, pentru obiectivul„Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere -Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1 pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici – conform anexei nr.1,  pentru obiectivul de investiții : “Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56” , propus a se finanța prin POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific – 4.4 -Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  august – octombrie 2019.

Articolul precedentFELICITĂRI! Școala Gimnazială Europa, locul 9 pe țară, la Evaluarea Națională
Articolul următorFemeie de 74 de ani, din Reghin, băută la volan. A provocat un accident…