Bugetul județului Mureș a fost majorat, ca urmare a rectificării bugetului național, cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului pentru școli al României cu o sumă de 5.439.000 lei, respectiv 1.721.000 lei pentru echilibrarea bugetului, sumă ce poate fi folosită pentru desfășurarea activității instituțiilor subordonate și a aparatului propriu.

De asemenea, bugetul Programului de drumuri pentru anul 2019 a fost majorat  cu suma de 5.785.000 lei iar bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș a fost majorat cu suma de 1.330.000 lei, din care pentru reparații curente 550.000 lei și 780.000 lei pentru cheltuieli de investiții.