Municipul Tîrgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea postului de director al Universității Cultural Științifice.

Concursul se va desfășura astfel:

Etapa I – 29.10.2018 – aducerea la cunoștință publică a datelor privind organizarea concursului

Etapa II – 21.11.2018-27.11.2018 – analiza proiectelor de management

Etapa III – 28.11.2018 – susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să aibă cetăţenia română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

– studii postuniversitare;

– experiență managerială și vechime în domeniul studiilor necesare ocupării postului de minim 3 ani;

– să nu dețină nici o funcție de conducere similară la o altă instituție din România ( cu termen de opțiune pentru candidatul reușit)

– abilități de operare pe calculator;

– să nu fi fost condamnat penal.

Mapele de concurs și proiectele de management (în scris și în format electronic), elaborate conform cerințelor din caietul de obiective se depun la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, cam.85, până la data de 20.11.2018 (termen limită).

Mapele de concurs trebuie să conțină:

– cerere de înscriere la concurs

– copia actului de identitate

– copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări

– copia carnetului de muncă

– adeverință care să ateste vechimea după data de 01.01.2011

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

– cazier judiciar

– curriculum vitae ( model european)

– recomandare de la ultimul loc de muncă

Copiile actelor din mapa de concurs se prezință însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei.

Caietul de obiective, bibliografia, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor de concurs, sunt publicate pe pagina de internet a Municipiului Tîrgu Mureș, www.tirgumures.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr.3, camera 85, la tel.0265-268330, int.110 sau 0365-801865.

Articolul precedentMandat de executare pentru un hoț din Dumbrăvioara
Articolul următorStudenți mediciniști mureșeni, în China