Consiliul Local Municipal Târgu Mureș a fost convocat în ședință ordinară pentru joi, 28 februarie 2019, ora 14. Pe ordinea de zi sunt incluse proiecte importante, printre care se regăsește cel referitor la acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane pentru cetăţenii cu domiciliu stabil în municipiul Târgu Mureş.

Se vor mai discuta și proiectele de hotărâre privind achiziția de mijloace de transport public –autobuze electrice, cu o lungime aproximativă 10 metri și 12 metri

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi anunțată este aprobarea Studiului de Oportunitate pentru Serviciul de Ridicare, Transport, Depozitare și Eliberare a Vehiculelor Staționate/Parcate Neregulamentar pe Domeniul Public al Municipiului Târgu Mureș.

Ordinea de zi completă a ședinței  ordinare a Consiliului Local Municipal de joi, 28 februarie 2019:

Se vor mai discuta și proiectele de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului  de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a achiziției de mijloace de transport public –autobuze electrice, cu o lungime aproximativă 10 metri și 12 metri

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi anunțată este aprobarea Studiului de Oportunitate pentru Serviciul de Ridicare, Transport, Depozitare și Eliberare a Vehiculelor Staționate/Parcate Neregulamentar pe Domeniul Public al Municipiului Târgu Mureș.

Ordinea de zi completă a ședinței  ordinare a Consiliului Local Municipal de joi, 28 februarie 2019:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru Serviciul de Ridicare, Transport, Depozitare și Eliberare a Vehiculelor Staționate/Parcate Neregulamentar pe Domeniul Public al Municipiului Târgu Mureș.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2019, precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureş.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2019 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureş şi modul de valorificare a materialului  lemnos rezultat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea  vânzării masei  lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2019, din fondul forestier proprietate a Municipiului   Târgu Mureş.

5. Proiect de hotărâre privind   concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcţii în Tîrgu Mureș – Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, str. Plutelor nr. 2.

6. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Listei de priorităţi pentru anul 2019,  în vederea repartizării  spaţiilor cu altă  destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în proprietatea municipalității.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 70 mp din Târgu Mureş  str. Eden, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Pall Elvira.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 3150 mp din Târgu Mureş  str. Livezeni, nr. 69 G, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Pintea Iulian Călin şi soţia Pintea Iuliana Adina.

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 391/18.12.2018 privind aprobarea schimbului de terenuri dintre  dl. Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Târgu Mureş, şi revocarea  art. 4 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268/30.06.2011.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 11 mp din Târgu Mureş  str. Mărului, nr. 35,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş, de la Guţă Ioan şi soţia Guţă Maria.

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 61 mp din Târgu Mureș, str. Szotyori Jozsef, f.n. în Proprietatea Municipiului Târgu Mureș, de la Kiss Domokos.

13. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a  imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „ Extindere str. Tudor Vladimirescu, Târgu Mureș”.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 245/2018 precum şi a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 269/2018.

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane pentru cetăţenii cu domiciliu stabil în Municipiul Târgu Mureş.

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea S.C. Locativ S.A. – administratorul fondului locativ de stat  la predarea către  Judeţul Mureş a pivniţei nr. 1 din Corpul C1 al imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 5, judeţul Mureş.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 342/29.11.2018 referitoare la aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2019, a duratei contractelor, precum şi a modului de calcul a redevenţelor.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea redevenţei pentru terenul concesionat către d-na Pop Ioana, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş, situat în Târgu Mureş, str. Plutelor nr.2.

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea amplasamentului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.219/27.05.2004 și transmiterea dreptului de concesiune către SC  RAUL & SANDA SRL, în baza acordului bilateral din data de 20.06.2018.

22. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

23. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 14 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegaţiei din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării în Landul Brandenburg / Germania, în perioada 09 -15  martie 2019.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Planul urbanistic zonal – reconversie zonă  funcţională din „LV2” în „LV1″ pentru stabilire  reglementări construire casă de locuit tip duplex D parțial + P”, str. Viile Dealul Mic nr.  cu regulamentul local de urbanism aferent.   Beneficiar: Pogăcean Adrian – Ioan.

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru  „Lucrări de acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii şi proiecte”.

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentaţiei de urbanism  „Plan urbanistic zonal – lotizare teren şi stabilire reglementări privind organizarea reţelei stradale şi infrastructurii edilitare pentru  construire locuinţe – modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 285/2013”, str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent. Beneficiar: SC „Maco Construct” SRL.

28. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local  nr. 220 din 26.07.2018  referitoare la aprobarea participării în cadrul proiectului  de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale – PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” – cu o lungime aproximativă 10 m.

29. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 221 din 26.07.2018 referitoare la aprobarea participării în cadrul proiectului  de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale – PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” – cu o lungime aproximativă 12 m.

Articolul precedentANGAJĂRI: Posturi de consilier și inspector la Asistență Socială
Articolul următorCARTEA DE IDENTITATE: Eliberare în 48 de ore, în loc de 45 de zile