Terenul aferent Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a trecut în administrarea unităţii sanitare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 202/15.12.2021.

Imobilul în care funcţionează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, situat în str. Gheorghe Marinescu nr. 50, a trecut în domeniul public al Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş în baza HGR nr. 867/2002, în Anexa 1 – poziţia 105, fiind atestat ca atare prin HGR 964/2002, Anexa I – poziţia 282, cu o suprafaţă de teren de 20 ha.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2003, imobilul a fost transmis în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, dată la care terenul nu a fost menţionat distinct, în anexă fiind specificate doar construcţiile.

În decembrie 2021, urmare a solicitării Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, terenul aferent imobilului situat în Târgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, a trecut în administrarea unităţii sanitare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 195/15.12.2021 privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2021, Consiliul Judeţean Mureş a alocat Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş suma de 99.000 lei reprezentând taxa de timbru de arhitectură aferentă obiectivului de investiţie “Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului”, care va fi plătită către Ordinul Arhitecţilor din România, până la sfârşitul anul 2021.

Toate aceste documente vor fi transmise zilele următoare Primăriei Târgu Mureş, în vederea completării documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru Centrul de Arşi.

În luna noiembrie a acestui an, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a depus la Primăria Târgu Mureş documentaţia pentru emiterea Autorizaţiei de construire pentru Centrul de Arşi şi Reorganizarea Fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a departamentelor UPU, ATI, Chirurgie.

Practice, spitalul a solicitat două autorizaţii: una pentru construirea noii clădiri, cea a Centrului de Arşi, şi o autorizaţie pentru puntea de legătură între noua clădire şi actuala clădire a spitalului.

Sursa: Realitatea de Mures