MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere – director executiv la Direcţia impozite și taxe locale, două posturi de director executiv adjunct la Direcţia activități social – culturale

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 08 iulie 2019,  ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României.

Informațiile din anunțul publicat în M.O., bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, [email protected], persoana de contact Pop Ramona Emanuela, inspector.

Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere din cadrul  Municipiului Târgu Mureș

Denumirea postului Condiții
– 1 funcţie publică de conducere de director executiv

– 2 funcții publice de conducere de director executiv adjunct

 – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative
–  masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

Conform H.G. nr.611/2008  –  Art.140 –  Funcţionarii publici de execuţie pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă şi funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de concurs.

Articolul precedentPNL Mureș cere schimbarea vicepreședinților PSD ai Consiliului Județean Mureș
Articolul următorDe marți, se deviază circulația la intrarea în Târnăveni. ÎNCEP lucrările la pod!