Primarul municipiului Târgu Mureș a convocat ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș pentru  ziua  de  joi,  31 octombrie  2019, ora 14°°.

Pe ordinea de zi figurează un proiect de hotărâre inițiat de UDMR, privind eliberarea din funcţia de Viceprimar al municipiului Târgu Mureş a lui Makkai Grigore şi declararea ca vacant a unui mandat de viceprimar al Municipiului Târgu Mureş.

Un alt subiect tensionat va fi, cu siguranță, dezabtarea Proiectelor de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș, precum și rectificarea bugetului  Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş,  pe anul 2019.

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș.

2. Proiect de hotărâre   privind rectificarea bugetului  Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş,  pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea Structurii organizatorice (Organigrama şi Statul de funcţii) a aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş.

4. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilialăˮ, str. Viile Dealul Mic fnr. Beneficiari- Proprietari: Bota Gheorghe şi Bota Nadia- Teodora.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al  Municipiului Târgu Mureş a  terenului în suprafaţa de 626 mp situat pe str. Ciucului nr.29 A.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea a 18 amplasamente în zona centrală şi de cartier a municipiului, pe domeniul public, pentru edificarea unor construcţii provizorii, tip chioșc, pentru comercializarea de carte, presă, reviste, articole de papetărie și tichete de parcare, aprobarea închirierii amplasamentelor prin licitație publică, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanți.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 350 mp,  situat pe str. P-ţa Gării nr. 2.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare și a Organigramei Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019 privind  revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației „Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureș, şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul “SPF -Strada de legătură între Autostrada Transilvania și Sâncraiul de Mureș”.

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței comisiei constituite în vederea vânzării prin licitație publică a imobilelor  aflate în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale, în sensul anulării accesoriilor aferente obligațiilor  bugetare principale  restante la data de 31.12.2018  inclusiv, în condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei de licitație a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea S.C. Locativ S.A.

17. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.

18. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Pășunii, nr.21/A.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș”.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de colaborare cu Bursa Română de Mărfuri SA.

21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu apărarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarelor având ca obiectiv anularea Hotărârii Consiliului local nr. 35/2017.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construirea unei clădiri de locuințe colective și spații comerciale” în P-ța Gării f.nr. cu regulamentul         local de urbanism aferent, Beneficiar- Proprietar: S.C.”ATAMETALY” S.R.L.

23. Proiect de hotărâre privind avizarea „Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș” și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferite organizații de preluare a responsabilităților (OIREP).

39. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  noiembrie 2019  – ianuarie 2020.

40. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de Viceprimar al municipiului Târgu Mureş a domnului Makkai Grigore şi declararea ca vacant a unui mandat de viceprimar al Municipiului Târgu Mureş.

Articolul precedentTârgu Mureș: 16 polițiști rutieri au donat sânge
Articolul următorDOSAR PENAL: Conducea băut și fără permis, prin Șincai