Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș întocmește listele cu bolnavii care doresc să voteze, intențiile fiind comunicate Biroului Electoral Județean Mureș.

Pacienții internați care vor să voteze trebuie să completeze o cerere datată și semnată olograf.

Fiecare secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș întocmește un tabel centralizator cu solicitările exprimate.

Documentul, însoțit de cererile depuse de pacienți vor fi transmise secției de votare nr. 30 din cadrul Liceului Tehnologic Ion Vlasiu, ai cărei membri vor trimite urna mobilă în spital.